Установе културе

 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СИРМИЈУМАРТ"                                  

Телефон: 022/621-194 

Адреса: Вука Караџића 10

E-mail: sirmiumart@yahoo.com

www.sirmiumart.com

 

 

БИБЛИОТЕКА "ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРOВИЋ"                         

Телефон: 022/612-438

Адреса: Вука Караџића 2

E-mail: gvaselek@bgvsm.org.rs       

www.biblioteka-sm.rs

 

 

 

ГАЛЕРИЈА " ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ"                                       

Телефон: 022/621-492

Адреса: Градски парк 4

E-mail: galerijasm@opentelekom.rs

                                                                             

       

ПОЗОРИШТЕ "ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ"                       

Телефон: 022/615-115

Адреса: Градски парк 2                          

E-mail: pozoristedm@gmail.com

www.pozoristedm.com

 

 

ИСТOРИJСКИ АРХИВ "СРЕМ"                                                                 

Телефон: 022/621-861

Адреса: Вука Караџића 4

E-mail: info@arhivsrem.org.rs

 http://www.arhivsrem.org.rs/

 

 

 

МУЗЕЈ СРЕМА                                                                          

Телефон: 022/621-150

Адреса: Вука Караџића 3 

E-mail: administracija@muzejsrema.org.rs

www.muzejsrema.com

 

                                                                           

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                    

Телефон: 022/621-568

Адреса: Светог Димитрија 10

E-mail: sm.zzsksm@neobee.net  

www.zavodsm.rs

 

 

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ "СРЕМ"                     

Телефон: 022/628-718

Адреса: Вука Караџића 10