Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА И ЛИЦА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА КОЈА НЕМАЈУ СТАТУС ПЕНЗИОНЕРА