Градска управа за пољопривреду

ЗАКЉУЧАK О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ГРУПАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

ЗАКЉУЧАК - Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2022. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О  ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНОГ ТРИТИКАЛА И КУКУРУЗА РОДА 2017. ГОДИНЕ
ОДЛУКА 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ МЕРКАНТИЛНОГ ТРИТИКАЛА И КУКУРУЗА РОДА 2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА