eЗУП
Службена лица органа Града Сремска Митровица овлашћена:
- да прибављају податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њихове надлежности, 
- и да уступају и достављају  податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради спровођења управних поступака из њихове надлежности
 
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
 

Име и презиме овлашћеног лица: Госпа Дивљак
Назив радног места: Руководилац Службе за лична стања  Града Сремска Митровица
Имејл адреса: UPmaticar@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 064/889-46-60

Име и презиме овлашћеног лица: Mиленко Маричић
Назив радног места: Послови ажурирања бирачког списка у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: UPbiracki@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/215 2084

Име и презиме овлашћеног лица: Бранка Кувељић
Назив радног места: Aдминистративно-технички послови бирачког списка
Имејл адреса: UPbiracki1@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/215 2084, 064/4491 754

Име и презиме овлашћеног лица: Славко Бишчић
Назив радног места: Послови заменика матичара II у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar2@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/215 2097

Име и презиме овлашћеног лица: Верица Васић
Назив радног места: Послови заменика матичара III у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar3@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 064/0807990, 022/215 2100

Име и презиме овлашћеног лица: Милица Витасовић
Назив радног места: Послови матичара I у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar4@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 064/802 5717, 022/215 2100

Име и презиме овлашћеног лица: Мира Милошевић
Назив радног места: Заменик матичара III у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: UPmaticar5@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/215 2100

Име и презиме овлашћеног лица: Весна Филиповић
Назив радног места: Матичар I – послови месне канцеларије, матично подручје Мачванска Митровица
Имејл адреса: mkmmitrovica@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/623 150


Градска управа за буџет и локални економски развој 

Име и презиме овлашћеног лица: Љуба Рољић
Назив радног места: Руководилац Службе наплате прихода и послови пореске контроле-самостални порески инспектор
Имејл адреса: osm.poreskok@mts.rs 
Контакт телефон: 022/615-376
 
Име и презиме овлашћеног лица: Мара Благојевић
Назив радног места: Послови теренске контроле-порески инсоектор у Служби наплате прихода
Имејл адреса: mara.blagojevic@yahoo.com 
Контакт телефон: 022/636-184
 
Име и презиме овлашћеног лица: Анђелија Кузминац
Назив радног места: Послови утврђивања пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у Служби наплате прихода
Имејл адреса: andjelijakuzminacandjeo@gmail.com 
Контакт телефон: 022/636-182

Име и презиме овлашћеног лица: Бранка Малешевић
Назив радног места: Послови пореске контроле – порески инспектор у Служби наплате прихода
Имејл адреса: branka.malesevic@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/215-2125

Име и презиме овлашћеног лица: Вукица Коњевић
Назив радног места: Послови финансијске анализе у Службa буџета и Канцеларијa за локални економски развој
Имејл адреса: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/610-632

Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

Име и презиме овлашћеног лица: Владимир Мирчета
Назив радног места: Послови ликвидатуре борачко инвалидске заштите
Имејл адреса: borci@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/614-385
 
Име и презиме овлашћеног лица: Јасна Познановић
Назив радног места: Послови ликвидатуре накнаде породиљама 
Имејл адреса: porsm@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/610-314
 
Име и презиме овлашћеног лица: Ирена Матић
Назив радног места: Послови саветника дечје заштите
Имејл адреса: nporsm@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/610-314
 
Име и презиме овлашћеног лица: Ана Љаховић
Назив радног места: Послови дечјег додатка
Имејл адреса: upzdrav2@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/610-402
 
Име и презиме овлашћеног лица: Катица Беадер
Назив радног места: Послови дечјег додатка
Имејл адреса: upzdrav6@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/610-402 
 
Име и презиме овлашћеног лица: Верица Денда
Назив радног места: Послови социјалне заштите
Имејл адреса: gu10sc@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/610-403
 
Име и презиме овлашћеног лица: Сузана Недељковић
Назив радног места: Послови повереника за избеглице и миграције
Имејл адреса: poverenik@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/623-788
 
Име и презиме овлашћеног лица: Ненад Гајић
Назив радног места: Послови административног радника
Имејл адреса: upzdrav4@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 022/215-20-97

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове
 
Име и презиме овлашћеног лица: Милка Влајић
Назив радног места: Послови просветног инспектора
Имејл адреса: UPobrazov1@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 064/889-45-34
 
Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Везировић
Назив радног места: Нормативно правни послови
Имејл адреса: UPkom@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 064/889-4658
 
Име и презиме овлашћеног лица: Вера Дронић
Назив радног места: Административни послови
Имејл адреса: UPkom1@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 064/889-45-54


Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објаката

Име и презиме овлашћеног лица: Микица Илић
Назив радног места: Послови из имовинско-правне области у Служби за управно-правне послове
Имејл адреса:  UPurbanizam2@sremskamitrovica.org.rs 
Контакт телефон: 063/708-21-80

Име и презиме овлашћеног лица: Бранислав Петаковић
Назив радног места: Нормативно правни послови
Имејл адреса: UPurbanizam1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 063/545-687

Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

Име и презиме овлашћеног лица: Десанка Ступар
Назив радног места: Стручно аналитички послови у области пољопривреде
Имејл адреса: UPpoljop@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/610-623