Одлуке

ОДЛУКАО УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ (У ПРИМЕНИ ДО 31.12.2016.)

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ПРИМЕНА 01.01.-31.12.2014.)

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ПРИМЕНА ОД 01.01.2015.)

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ПРИМЕНА ОД 01.01.2015.)

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2013. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2017)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПРИМЕНА 01.01.-31.12.2014.)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПРИМЕНА ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2017.)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2018.)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ)

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ