Набавке на које се закон не примењује

Позив за подношење понуда - Зеленило за Железничку улицу, бр. 404-19/2019-V-43

Позив за подношење понуда - Набавка поклона - Сувенири, бр. 404-93/2019-II-1

Позив за подношење понуда - Имплементација аутоматизованог пописа основних средстава бар-код технологијом, бр. 404-157/2019-VIII-3

Позив за подношење понуда - Дезинсекција зграде општине, бр. 404-19/2019-V-26

Позив за подношење понуда - Набавка за преузимање споредних производа животињског порекла, бр. 404-139-2/2019-XI

Позив за подношење понуда - Предштампа,израда коверата са повратницом,персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на I страни повратнице и коверте, бр. 404-157/2019-VIII-2

Позив за подношење понуда- Консултантске услуге, бр. 404-19/2019-V-19

Позив за подношење понуда - Услуге агенције за ангажовање лица, бр. 404-155/2019-VIII-1

Позив за подношење понуда- Услуге агенције за ангажовање лица, бр. 404-19/2019-V-15

Позив за подношење понуда - Остали материјал за одржавање хигијене, бр. 404-19/2019-V-4

Позив за подношење понуда - Хемијска средства за чишћење,бр. 404-19/2019-V-3