Јавна предузећа

 

ЈКП "ВОДОВОД"

Телефон: 022/611-976
Адреса: Стари шор 114
22000 Сремска Митровица
www.vodovodsm.rs

 

ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ"

Телефон: 022/624-500
Адреса: Стари шор 114
22000 Сремска Митровица
www.komunalije.co.rs/

 

ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ ГАС"

Тeлефон: 022/624-657
Адреса: Трг вojвoђaнских бригaдa 14
22000 Сремска Митровица

www.sremgas.rs

 

ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"

Тeлефон: 022/630-083
Адреса: Змај Јовина 26
22000 Сремска Митровица

www.smtoplana.rs