Начелница Градске управе за за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

Весна Вујановић

Рођена је 1963. године у Сремској Митровици, где је завршила основну школу и средње усмерено образовање – правни смер, а потом и дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 1989. године.

У органима Града Сремска Митровица запослена је од 1991. године на имовинско-правним пословима, пословима из стамбене области, пословима у области приватног предузетништва, пословима радних односа запослених у општинским управама, пословима руководиоца Службе за управно-правне послове у Градској управи за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове.

Од 2016. године начелник је Градске упрве за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката.

Мајка и бака.