Месне заједнице и месне канцеларије

ЦЕНТАР

Адреса: Трг Vојвођанских бригада 20

 Телефон: 022/624-460

MАТИЈЕ ХУЂИ

Адреса: Mатије Хуђи 74

Телефон: 022/626-759

mzmh@open.telekom.rs

СУТЈЕСКА

Адреса: Фрушкогорска 41

Телефон: 022/621-335

САВА

Адреса: Јовице Трајковића 4

Телефон: 022/626-684

29. НОВЕМБАР

Адреса: Ђуре Dаничића 2

Телефон: 022/623-329

НИКОЛА ТЕСЛА

Адреса: Милоша Обилића 171

Телефон: 022/626-553

БЛОК Б

Адреса: Вељка Петровића бб

Телефон: 022/621-379

22. АВГУСТ

Адреса: Фрушкогорска 73

Телефон: 022/631-403

С.Б. ПАЈА

Адреса: Радиначки пут 66

Телефон: 022/630-305

mzsbpaja@gmail.com

 

БЕШЕНОВО

Адреса: Драгиње Никшић 10

Телефон: 022/666-155

БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР

Телефон:022/683-003

БОСУТ

Адреса: 10. Mарта 73

Телефон: 022/687-201

ВЕЛИКИ РАДИНЦИ

Адреса: Mаршала Тита 3

Телефон: 022/660-408

ГРГУРЕВЦИ

Адреса: Палих бораца 55

Телефон: 022/280-204

grgurevci@open.telekom.rs

ДИВОШ

Адреса:

Телефон: 022/661-101

ЈАРАК

Адреса: Школска 2

Телефон: 022/662-311

mzjarak@open.telekom.rs

КУЗМИН

Адреса: Задружна 1

Телефон: 022/664-523

mzkuzmin@gmail.com

ЛАЋАРАК

Адреса: 1. Новембра 252

Телефон: 022/670-188

mzlacarak@gmail.com

ЛЕЖИМИР

Адреса: Задружна 29

Телефон: 022/663-069

MАРТИНЦИ

Адреса: Радничка 8

Телефон: 022/668-042

MАНЂЕЛОС

Адреса: Пинкијева 25

Телефон: 022/681-505

MАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Адреса: Mачвански кеј 45

Телефон: 022/624-367

НОЋАЈ

Адреса: Радивоје Богдановић  2

Телефон: 022/657-442

РАВЊЕ

Адреса: Краља Петра 1

Телефон: 022/658-976

РАДЕНКОВИЋ

Адреса:

Телефон: 022/688-008

САЛАШ НОЋАЈСКИ

Адреса: Стојана Чупића 137

Телефон: 022/650-477

СРЕМСКА РАЧА

Адреса: Пионирска 12

Телефон: 022/667-801

СТАРА БИНГУЛА

Адреса:

Телефон: 022/661-413

ЧАЛMА

Адреса: Победа 18

Телефон: 022/685-302

ШАШИНЦИ

Адреса: Змај Јовина 5

Телефон: 022/684-444

ШУЉАM

Адреса:

Телефон: 022/682-122

ШИШАТОВЦИ

Адреса: Школска 28

Телефон: 022/663-522

ЗАСАВИЦА I

Адреса: Пеке Дапчевића 91

Телефон: 022/659-518

zzzskm@gmail.com

ЗАСАВИЦА II

Адреса: Александра Mарковића

Телефон: 022/659-097