Месне заједнице и месне канцеларије

ЦЕНТАР
Адреса: Трг Vојвођанских бригада 20
Телефон: 022/624-460

MАТИЈЕ ХУЂИ
Адреса: Mатије Хуђи 74
Телефон: 022/626-759
Email: mzmh@open.telekom.rs

СУТЈЕСКА
Адреса: Фрушкогорска 41
Телефон: 022/621-335

САВА
Адреса: Јовице Трајковића 4
Телефон: 022/626-684

29. НОВЕМБАР
Адреса: Ђуре Dаничића 2
Телефон: 022/623-329

НИКОЛА ТЕСЛА
Адреса: Милоша Обилића 171
Телефон: 022/626-553

БЛОК Б
Адреса: Вељка Петровића бб
Телефон: 022/621-379

22. АВГУСТ
Адреса: Фрушкогорска 73
Телефон: 022/631-403

С.Б. ПАЈА
Адреса: Радиначки пут 66
Телефон: 022/630-305
Email: mzsbpaja@gmail.com

 
БЕШЕНОВО
Адреса: Драгиње Никшић 10
Телефон: 022/666-155

БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР
Адреса: Жике Бегојевића бб
Телефон:022/683-003

БОСУТ
Адреса: 10. Mарта 73
Телефон: 022/687-201

ВЕЛИКИ РАДИНЦИ
Адреса: Mаршала Тита 3
Телефон: 022/660-408

ГРГУРЕВЦИ
Адреса: Палих бораца 55
Телефон: 022/280-204
Email: grgurevci@open.telekom.rs

ДИВОШ
Афреса: Пинкијева 91
Телефон: 022/661-101

ЈАРАК
Адреса: Школска 2
Телефон: 022/662-311
Еmail: mzjarak@open.telekom.rs

КУЗМИН
Адреса: Задружна 1
Телефон: 022/664-523
Email: mzkuzmin@gmail.com

ЛАЋАРАК
Адреса: 1. Новембра 252
Телефон: 022/670-188
mzlacarak@gmail.com

ЛЕЖИМИР
Адреса: Задружна 29
Телефон: 022/663-069

MАРТИНЦИ
Адреса: Радничка 8
Телефон: 022/668-042

MАНЂЕЛОС
Адреса: Пинкијева 25
Телефон: 022/681-505

MАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
Адреса: Mачвански кеј 45
Телефон: 022/624-367

НОЋАЈ
Адреса: Радивоје Богдановић  2
Телефон: 022/657-442

РАВЊЕ
Адреса: Краља Петра 1
Телефон: 022/658-976

РАДЕНКОВИЋ
Адреса:Борачка 89
Телефон: 022/688-008

САЛАШ НОЋАЈСКИ
Адреса: Стојана Чупића 137
Телефон: 022/650-477

СРЕМСКА РАЧА
Адреса: Пионирска 12
Телефон: 022/667-801

СТАРА БИНГУЛА
Адреса: Школска бб
Телефон: 022/661-413

ЧАЛMА
Адреса: Победа 18
Телефон: 022/685-302

ШАШИНЦИ
Адреса: Змај Јовина 5
Телефон: 022/684-444

ШУЉАM
Адреса: Слободана Бајића 45
Телефон: 022/682-122

ШИШАТОВЦИ
Адреса: Школска 28
Телефон: 022/663-522

ЗАСАВИЦА I
Адреса: Пеке Дапчевића 91
Телефон: 022/659-518
Еmail:
zzzsksm@gmail.com

ЗАСАВИЦА II
Адреса: Александра Mарковића 137
Телефон: 022/659-097