Кабинет градоначелника

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Светлана Миловановић
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 572 
E-mail: gradonacelniksm@gmail.com

 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Петар Самарџић
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 572
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: zameniksm@sremskamitrovica.org.rs