Градске управе

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Начелник: Мирослав Јокић
Адреса: Светог Димитрија 13, Сремска Митровица
Телефон: +381 22 610 261
е-mail: guprava5@sremskamitrovica.org.rs, uprava5@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Начелница: Весна Вујановић
Адреса:Светог Димитрија бр. 13, Сремска Митровица
Телефон: +381 22 610 559, +381 22 215 2087
е-mail: guprava6@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Начелник: Душко Шарошковић
Адреса: Светог Димитрија бр. 13, Сремска Митровица
Телефон:  +381 22 610 632
e-mail: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
Начелник: Васиљ Шево
Заменик начелника: Зоран Мишчевић
Адреса: Светог Димитрија 13, Сремска Митровица
Телефон:  +381 22 610 616
е-mail: smkulturaisport@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Начелник: Зоран Ђурић
Заменица начелника: Снежана Коњевић
Адреса: Светог Димитрија бр. 6, Сремска Митровица, II спрат
Телефон:  +381 22 215 2908
е-mail: zoran.djuric@sremskamitrovica.org.rs, obrazovanje@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Начелник: Дражен Риђошић
Адреса: Краља Петра I, бр. 5, Сремска Митровица
Телефон:  +381 22 623788
е-mail: uprava10@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Начелник: Владимир Настовић
Адреса: Светог Димитрија 13, Сремска Митровица
Телефон:  +381 22 610 623, +381 22 215 21 29
е-mail: vladimir.nastovic@sremskamitrovica.org.rs,  gu11@sremskamitrovica.org.rs

ГРАДСКA УПРАВA ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Заменик начелника: Милош Маџић
Адреса: Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица
Телефон:  +381 22 623 950
e-mail: guprava7@sremskamitrovica.org.rs