Грађански водич кроз буџет

2024.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ OДЛУКЕО ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

2023.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ II

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ OДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. годину II

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2023. годину

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2023. годину

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2020. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ