Месечни извештаји

2024. 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2024.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2024.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2024.

2023. 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2023.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2023.

2022. 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2022.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2022.

2021. 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ  2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР  2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР  2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР  2021.

2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕРБУАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2020.

2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - AВГУСТ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР  2019.

2018. 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2018.