Основне школе

БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ

Змај Јовина бр.27

телефон/факс: 022/639-207/ 022/621-671

e-mail: smpinki@open.telekom.rs

web: www.osbppinki.edu.rs

Подручна одељења: Гргуревци и Шуљам

 

ЈОВАН ПОПОВИЋ

Петра Прерадовића бр. 5

 телефон/факс: 022/612-524/ 022/612-524

e-mail: smosjpopovic@open.telekom.rs

web: www.jovanpopovicsm.edu.rs

Подручна одељења: Бешеново и Велики Радинци

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Ратарска бр.5

телефон/факс: 022/621-021/ 022/612-459

e-mail: zmajsm@gmail.com

web: www.zmajsm.edu.rs

Подручна одељења: Јарак и Шашинци

 

СВЕТИ САВА

Деспота Бранковића бр.14

телефон/факс: 022/625-011/ 022/625-011

e-mail: svetisavasm@gmail.com

web: www.svetisavasm.edu.rs

Подручна одељења: Дивош, Чалма и Стара Бингула

 

СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА

Фрушкогорска бр. 66

телефон/факс: 022/630-571/ 022/630-571

e-mail: slobodanbajicpaja@gmail.com

web: www.sbpaja-sm.edu.rs

Подручна одељења: Манђелос, Лежимир и Шишатовац

 

РАДИВОЈ ПОПОВИЋ

Фрушкогорска бр.73

телефон/факс: 022/639-212/ 022/630-367

e-mail: skolarp@open.telekom.rs

 

МУЗИЧКА ШКОЛА - ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ

Житни трг бр.28

телефон/факс: 022/617-749/ 022/639-061

e-mail: krancevic022@open.telekom.rs

 

ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД

Мачвански кеј бр. 29, Мачванска Митровица

телефон/факс: 022/610-321/ 022/651-820

e-mail: osdrnmm@hotmail.com

Подручна одељења:

Салаш Ноћајски,Ноћај, Равње, Раденковић, Засавица1, Засавица 2

 

ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК

1.Новембра бр.221, Лаћарак

телефон/факс: 022/670-112/ 022/670-585

e-mail: sm.ostvl@open.telekom.rs

web: www.trivavitasoviclebarnik.edu.rs

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Железничка бр.2, Мартинци

телефон/факс: 022/210-08-11/ 022/210-08-11

e-mail: sm.osmartinci@neobee.net

 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Николе Радојчића бр.15, Кузмин

телефон/факс: 022/665-001/ 022/664-411

e-mail: sm.oskuzmin@neobee.net