Средње школе

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Светог Саве бр.2

телефон/факс: 022/610-390/ 022/621-285

e-mail: gimnazija@sezampro.rs

web: www.gimnazijasm.edu.rs

 

 ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „9.МАЈ“

Ђуре Даничића бр.2

телефон/факс: 022/615-320/ 022/625-323

e-mail: ekonomskasm@nadlanu.com

web: www.es.edu.rs

 

MЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ“

Стари Шор бр. 7

телефон/факс: 022/624-200/ 022/624-200

e-mail: smmedsm@neobee.net

web: www.medicsm.edu.rs

 

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА

И ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Змај Јовина бр.3

телефон/факс: 022/623-385/ 022/622-352

e-mail: direktorpsh@neobee.net

web: www.psh-skola.edu.rs

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

Змај Јовина бр.29

телефон/факс: 022/639-167/ 022/639-167

e-mail: nikolateslasm@yahoo.com

web: www.nikolateslasm.edu.rs

 

МУЗИЧКА ШКОЛА - ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ

Житни трг бр.28

телефон/факс: 022/617-749/ 022/639-061

e-mail: krancevic022@open.telekom.rs

 

 РАДИВОЈ ПОПОВИЋ

Фрушкогорска бр.73

телефон/факс: 022/639-212/ 022/630-367

e-mail: skolarp@open.telekom.rs

web: www.srp.edu.rs

 

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Светог Саве бр.2

телефон/факс: 022/610-390/ 022/621-285

e-mail: gimnazija@sezampro.rs

web: www.gimnazijasm.edu.rs

 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „9.МАЈ“

Ђуре Даничића бр.2

телефон/факс: 022/615-320/ 022/625-323

e-mail: ekonomskasm@nadlanu.com

web: www.es.edu.rs

 

MЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ“

Стари Шор бр. 7

телефон/факс: 022/624-200/ 022/624-200

e-mail: smmedsm@neobee.net

web: www.medicsm.edu.rs

  

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА

И ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Змај Јовина бр.3

телефон/факс: 022/623-385/ 022/622-352

e-mail: direktorpsh@neobee.net

web: www.psh-skola.edu.rs

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

Змај Јовина бр.29

телефон/факс: 022/639-167/ 022/639-167

e-mail: nikolateslasm@yahoo.com

web: www.nikolateslasm.edu.rs

 

 МУЗИЧКА ШКОЛА - ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ

Житни трг бр.28

телефон/факс: 022/617-749/ 022/639-061

e-mail: krancevic022@open.telekom.rs

  

РАДИВОЈ ПОПОВИЋ

Фрушкогорска бр.73

телефон/факс: 022/639-212/ 022/630-367

e-mail: skolarp@open.telekom.rs

web: www.srp.edu.rs