Фрушкогорски манастири

Фрушкогорски манастири смештени у Срему, на падинама Фрушке Горе, својом бурном историјом, архитектуром и ликовном лепотом, а пре свега значајном улогом духовног средишта српског народа, заузимају значајно место у културно-историјском наслеђу Србије. Подигнути су у касном средњем веку, у време повлачења пред најездом Турака. Највише манастирских цркава саграђено је под утицајем моравске и рашке градитељске школе. Током векова цркве су обнављане и мењане те су у унутрашњости израђени изванредни барокни иконостаси које су осликали најбољи српски сликари тог времена.Крушедол
Старо Хопово
Ново Хопово
Гргетег
Велика Ремета
Мала Ремета
Сремска Раваница
Јазак
Шишатовац
Петковица
Бешенево
Ђипша
Кувеждин
Раковац
Беочин
Привина глава