Медицинска школа "Драгиња Никшић"

Године 1959. основана је Школа за медицинске сестре-техничаре од које је настала данашња Медицинска школа “Драгиња Никшић” у Сремској Митровици која под овим именом ради од 1990. године.

Медицинска школа из Сремске Митровице од 2000. године ради у својој згради површине од преко 4000 m². У том школском простору, адаптирано је и опремљено 17 класичних учионица намењених теоријској настави, специјализоване учионице за стручне предмете, кабинети и лабораторије са модерном опремом намењени стучним предметима, библиотека са преко 5 000 књига, фискултурна сала, као и два фризерска салона.

Наставу похађа преко 1000 ученика распоређених у 31 одељење. О ученицима тренутно брине око 100 запослених.Адреса: Јупитерова 26
Телефон/факс: 022/624-200/ 022/624-200
Еmail: smmedsm@neobee.net

www.medicinskasm.edu.rs

Образовни профили:
Медицинска сестра – техничар
Фармацеутски техничар 
Физиотерапеутски техничар 
Гинеколошко-акушерска сестра
Здравствени неговатељ