Техничка Школа „Никола Тесла“

Средња техничка школа “Никола Тесла” у Сремској Митровици је основана после Другог светског рата 1946. године и то је била прва школа на подручју Сремске Митровице која је школовала кадрове за индустријска занимања.

Техничка школа у Сремској Митровици образује око 1000 ученика, распоређених у 36 одељења. Настава се одвија на 2 локације у зависности да ли се реализује теоријска или практична настава. У склопу ваннаставних активости ученици имају могућност да раде на многим пројектима, уче основе wеб програмирања и поред свега добро се забаве. Последњи пројекат био је израда комплетног софтвера и хардвера за спортски семафор.

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из три подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и геодезија и грађевинарство.Адреса: Змај Јовина бр.29
Телефон/факс: 022/639-167/ 022/639-167
Еmail: sekretar@nikolateslasm.edu.rs

www.nikolateslasm.edu.rs

Образовни профили :

Подручје рада: Електротехника
Електротехничар рачунара 
Електротехничар електронике

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство
Архитектонски техничар 

Подручје рада: Машинство и обрада метала
Машински техничар за компјутерско конструисање 
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина
Оператер машинске обраде – дуално
Бравар-заваривач – дуално 
Механичар моторних возила – дуално