Градско веће

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

БРАНКО КРЊАЈИЋ из Сремске Митровице

ЉИЉАНА БОЖИЋ из Мачванске Митровице

СТЕВАН САВЧИЋ  из Кузмина

БИЉАНА  МАТИЋ из Сремске Митровице

ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ из Лаћарка

БРАНКО ТОДОРОВИЋ из Сремске Митровице

БОШКО НИКОЛИЋ  из Сремске Митровице

СРЂАН ТЕШИЋ из Сремске Митровице

ЖЕЉКА МИЛИНКОВИЋ из Сремске Митровице

БРАНКО ГВОЗДЕНОВИЋ из Чалме

ЈОВАН КОТАРАЦ из Сремске Митровице