Градско веће

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

БИЉАНА  МАТИЋ из Сремске Митровице

БРАНКО ТОДОРОВИЋ из Сремске Митровице

ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ из Лаћарка

ЖЕЉКА МИЛИНКОВИЋ из Сремске Митровице

ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ из Сремске Митровице

ЈОВАН КОТАРАЦ из Сремске Митровице

ЉИЉАНА БОЖИЋ из Мачванске Митровице

МИРОСЛАВА ИЛИЈИЋ из Сремске Митровице

СРЂАН ТЕШИЋ из Сремске Митровице

СТЕВАН САВЧИЋ  из Кузмина