Заменик председника

др Даниел Бабић

Даниел Бабић рођен  16.06.1979. године. Основну и средњу школу (Гимназија, природно-математички смер) завршава у Руми са одличним успехом. Дипломира на Медицинском факултету у Новом Саду  2006. са оценом 10 на дипломском испиту.

Током студија један је од уредника медицинског студентског часописа Vox medici. Лекарски стаж завршава при Клиничком центру Војводине Нови Сад.

Од 2007. до 2009. ради у Дому здравља Шид (прво на пословима лекара у служби опште медицине, а касније као шеф новоформиране службе хитне медицинске помоћи).

2009. прелази да ради у Дом здравља Сремска Митровица, прво као шеф здравствене станице Мартинци, а затим у Лаћарку.

Јануара 2017. положе специјалистички испит из Опште медицине на Медицинском факултету у Београду са оценом одличан.

2016. године завршава и постдипломске студије (мастер II степена) на Медицинском факултету у Београду из Менaџмента у систему здравствене заштите са просечном оценом 9.40.

Од јуна 2018. обавља функцију в.д. заменика директора Дома здравља Сремска Митровица.

Од септембра 2014. изабран је за члана Скупштине Регионалне лекарске коморе Војводине и члана Одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси РЛКВ.

Председник је градског одбора Социјалистичке партије Србије у Сремској Митровици и члан Извршног одбора главног одбора Социјалистичке партије Србије.

Ожењен. Отац двоје деце.