Обавештења

ИНСТРУКЦИЈЕ О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. ИУЗ-60/2021 У ВЕЗИ ОБРАЧУНА НАКАНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ПОРОДИЉЕ НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ И ОДСУСТВУ СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

ОЗНАЧАВАЊЕ ТАБЛИ СА НАЗИВИМА УЛИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО  ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА поводом одржавања избора за народне посланике који ће се одржати 03. априла 2022.године

ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВE ЗА ДОДЕЛУ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ПЛАКЕТЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ: Захтев за измену решења о накнади зараде за време породиљског одсуства и неге детета до минималне зараде уколико од коначности, односно павоснажности решења није прошло више од две године (по одлуци уставног суда Републике Србије закона о ФППД)

Дана 2. августа 2021. године министри Дмитровић и Кисић Тепавчевић потписали су Инструкцију о поступању општинских – градских управа  и центара  за социјални рад у примени и  спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. ИУз-216/2018, ИУз -247/2018, и ИУз -266/2017, а које се односе на Закон о изменама и допунама  Закона о финансијској подршци породици са децом.

Инструкције и обрасце захтева можете преузети овде:

Инструкције о спровођењу одлука Уставног суда
Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда - Центар за социјални рад
Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда - Општинска/градска управа

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2021 – 2025
Закључак о спровођењу јавне расправе

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Породиље могу електронским путем предавати документацију на е - mail за остваривање права на накнаду зараде: porsm@sremskamitrovica.org.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ да је рок за подношење понуда по Јавном позиву бр. RHP-W7-PA/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији општине Оџаци, Параћин и Шид и градова – Сомбор, Бор и Шабац, који је објављен 9. априла 2019. године, ПРОДУЖЕН ДО 30.11.2019. ГОДИНЕ

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА (ФЕРП)

Записник са седницa Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2019 годину, као дотација невладиним организацијама које релизују програме из области социјалне заштите

Листа вредновања и рангирања

Одлука о измени

Образложење

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА  ЈАВНОСТ, ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЈЕДИНЦЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ ”ВРТИЋ У ЛАЋАРКУ”

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ДРУГИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА  У РАДЕНКОВИЋУ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СВЕТОСАВСКИ ПОВЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НAГРАДЕ "СВЕТОСАВСКА ПОВЕЉА"

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА ЦРФ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ СТРАНАКА У ПОСЕД У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У КО РАДЕНКОВИЋ

ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА (ЈЕДАН СТАН) ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

ОГЛАС О ПРОДАЈИ УПОТРЕБЉАВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗАКЉУЧАК СА ВИСИНОМ ЗАКУПНИНЕ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ППЗ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

 

Обавештење о позиву за подношење понуда

Oбавештење о позиву за подношење понуда

Важећи ред вожње у градском и приградском превозу путника на територији Града Сремске Митровице

Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

Решење о додели средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину за програме из области социјалне заштите

Записник са III седнице Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину, удружењима грађана из области социјалне заштите

 

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ СТРАНАКА У ПОСЕД У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У КО РАДЕНКОВИЋ

ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА (ЈЕДАН СТАН) ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

ОГЛАС О ПРОДАЈИ УПОТРЕБЉАВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗАКЉУЧАК СА ВИСИНОМ ЗАКУПНИНЕ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ППЗ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Oбавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

Решење о додели средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину за програме из области социјалне заштите

Записник са III седнице Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину, удружењима грађана из области социјалне заштите