Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ да је рок за подношење понуда по Јавном позиву бр. RHP-W7-PA/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији општине Оџаци, Параћин и Шид и градова – Сомбор, Бор и Шабац, који је објављен 9. априла 2019. године, ПРОДУЖЕН ДО 30.11.2019. ГОДИНЕ

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА (ФЕРП)

Записник са седницa Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2019 годину, као дотација невладиним организацијама које релизују програме из области социјалне заштите

Листа вредновања и рангирања

Одлука о измени

Образложење

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА  ЈАВНОСТ, ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЈЕДИНЦЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ ”ВРТИЋ У ЛАЋАРКУ”

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ДРУГИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА  У РАДЕНКОВИЋУ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СВЕТОСАВСКИ ПОВЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НAГРАДЕ "СВЕТОСАВСКА ПОВЕЉА"

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА ЦРФ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ СТРАНАКА У ПОСЕД У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У КО РАДЕНКОВИЋ

ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА (ЈЕДАН СТАН) ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

ОГЛАС О ПРОДАЈИ УПОТРЕБЉАВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗАКЉУЧАК СА ВИСИНОМ ЗАКУПНИНЕ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ППЗ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

 

Обавештење о позиву за подношење понуда

Oбавештење о позиву за подношење понуда

Важећи ред вожње у градском и приградском превозу путника на територији Града Сремске Митровице

Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

Решење о додели средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину за програме из области социјалне заштите

Записник са III седнице Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину, удружењима грађана из области социјалне заштите

 

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ СТРАНАКА У ПОСЕД У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У КО РАДЕНКОВИЋ

ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА (ЈЕДАН СТАН) ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

ОГЛАС О ПРОДАЈИ УПОТРЕБЉАВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗАКЉУЧАК СА ВИСИНОМ ЗАКУПНИНЕ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ППЗ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  КРОЗ КУПОВИНУСЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Oбавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

Решење о додели средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину за програме из области социјалне заштите

Записник са III седнице Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину, удружењима грађана из области социјалне заштите