Одлуке

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СПОРТИСТА ГОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ДЕВЕТ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА РЕШЕЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О ЦЕНИ - ППЗ СТОЧАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЦЕНИ - ИНФРАСТРУКТУРА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА И БРОЈА БОДОВА И ИЗБОРУ ДОМАЋИНА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

ПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА  О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О  ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНОГ ТРИТИКАЛА И КУКУРУЗА РОДА 2017. ГОДИНЕ
ОДЛУКА 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ МЕРКАНТИЛНОГ ТРИТИКАЛА И КУКУРУЗА РОДА 2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. Годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01. - 30.06. 2017. године

Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину

Oдлукaо расписивању избора за чланове савета месних заједница на подручју Града Сремске Митровице

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу коповине, са листом корисника рангираних према реду првенстава на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Сремска Mитровица 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о измени и допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Сремска Митровица

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенстава на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину

Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину  

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о измени и допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица

Oдлука о признавању права на суфинансирање трошкова вантелесне оплодње

Oдлука о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2015. годину

Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица

Одлукa о буџету Града Сремска Митровица за 2016. годину

Сремска Митровица - ПЕФА Извештај

Final PEFA Report Sremska Mitrovica

Одлука о задуживању града

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Сремска Митровица

Одлука о измени и допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији Града Сремска Митровица

Oдлукa o рeбaлaнсу буџeтa грaдa Срeмскa Митрoвицa зa 2014. гoдину

Одлука о градским управама

Oдлукa o измeнaмa и дoпунaмa Oдлуке о градским управама

Одлука о боравишној такси

Одлука о градским административним таксама

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о месним заједницама

Измена одлуке о месним заједницама

Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својин играда Сремске Митровице

Одлуку  о изменама и допунама одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у поступку легализације објеката и накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације

Одлуку о изменама  одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у поступку легализације објеката  и накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације

Одлука капиталних инвестиција

Табела капиталних инвестиција

Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Одлуку о изменама и допунама одлуке о  критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Одлуку о измени и допуни одлуке о  критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Одлукa о завршном рачуну буџета града Сремска Митровица за 2012. годину

Oдлукa о нaчину утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину нa тeритoриjи Грaдa Срeмскa Митрoвицa

Закључак о утврђивању просечних цена квадратногметра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Сремска Митровица

Одлука о буџету града Сремска Митровица за 2014.годину

Одлукa о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији града Сремска Митровица

Oдлукa o финaнсирaњу стручнe прaксe

Одлукa о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Сремска Митровица

Одлукa о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлукa о висини стопе пореза на имовину на територији града Сремска Митровица