Планови јавних набавки и измене

2024. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План -  Градска управа за пољопривреду 

План - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

Измењена верзија плана - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

План - Градска управа за образовање

План - Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекције послове 

План - Градска управа за културу и спорт

2023. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План -  Градска управа за пољопривреду 

План - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

Измењена верзија плана - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

План - Градска управа за образовање

План - Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

Измењена верзија плана - Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

Измењена верзија плана - План - Градска управа за буџет и локални економски развој

2022. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План -  Градска управа за пољопривреду 

План - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

План - Градска управа за културу и спорт

План - Градска управа за образовање

План - Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

 

2021. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План -  Градска управа за пољопривреду 

План - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

План - Градска управа за културу и спорт

План - Градска управа за образовање

План - Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

 

2020. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

План - Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објекта 

План - Градска управа за културу, спорт и образовање

План - Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

План - Градска управа за саобраћај, комуманле и инспекцијске послове

 

2019. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План - Стручна служба Скупштине града

План - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

План - Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објекта 

План - Градска управа за културу, спорт и образовање

План - Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

План - Градска управа за саобраћај, комуманле и инспекцијске послове

План - Градска управа за буџет и локалн иекономски развој

План - Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

 

2018. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План - Скупштина

План - Градоначелник

План - Градско веће

План - Стручна служба

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за опште и заједничке послове - НЕВАЖЕЋИ ОД 06.05.2018. 

План - Градска управа за опште и заједничке послове имовину

План - Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

План - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

План - Градска управа за  образовање културу и спорт

План - Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

План - Градска управа за инфраструктуру и имовину

 

 

2017. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План - Скупштина

План - Градоначелник

План - Градско веће

План - Стручна служба

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за опште и заједничке послове

План - Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

План - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

План - Градска управа за културу, спорт и омладину

План - Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

План - Градска управа за образовање

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

План - Градска управа за инфраструктуру и имовину