Животна средина

Извештај о квалитету ваздуха за месец новембар 2017. године:
Извештај 1
Извештај 2

Извештај о квалитету ваздуха за месец октобар 2017. године:
Извештај 1
Извештај 2