Контакт

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 556
E-mail: gradonacelniksm@gmail.com

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНЦЕ
ПЕТАР САМАРЏИЋ
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 572
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: zameniksm@sremskamitrovica.org.rs

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ИЛИЈА НЕДИЋ
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 572
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: predsedniksg@sremskamitrovica.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ДР ДАНИЈЕЛ БАБИЋ
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 572
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: zameniksg@sremskamitrovica.org.rs

СЕКРЕТАР И СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДА
МИЛОШ МИШКОВИЋ 
Заменик ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Канцеларија број 45
Број телефона: +381 22 215 21 30
E-mail: sekretarsosm@ptt.rs
            zameniksk@sremskamitrovica.org.rs