Ustanove kulture

 

CENTAR ZA KULTURU "SIRMIJUMART"                                  

Telefon: 022/621 194 

Adresa: Vuka Karadzića 10

E mail: sirmiumart@yahoo.com

www.sirmiumart.com

 

 

BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAROVIĆ"                         

Telefon: 022/612 438

Adresa: Vuka Karadzića 2

E mail: gvaselek@bgvsm.org.rs       

www.biblioteka sm.rs

 

 

 

GALERIJA " LAZAR VOZAREVIĆ"                                       

Telefon: 022/621 492

Adresa: Gradski park 4

E mail: galerijasm@opentelekom.rs

                                                                             

       

POZORISTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ"                       

Telefon: 022/615 115

Adresa: Gradski park 2                          

E mail: pozoristedm@gmail.com

www.pozoristedm.com

 

 

ISTORIJSKI ARHIV "SREM"                                                                 

Telefon: 022/621 861

Adresa: Vuka Karadzića 4

E mail: info@arhivsrem.org.rs

 http://www.arhivsrem.org.rs/

 

 

 

MUZEJ SREMA                                                                          

Telefon: 022/621 150

Adresa: Vuka Karadzića 3 

E mail: administracija@muzejsrema.org.rs

www.muzejsrema.com

 

                                                                           

ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE                    

Telefon: 022/621 568

Adresa: Svetog Dimitrija 10

E mail: sm.zzsksm@neobee.net  

www.zavodsm.rs

 

 

USTANOVA ZA NEGOVANjE KULTURE "SREM"                     

Telefon: 022/628 718

Adresa: Vuka Karadzića 10