Kvalitet vazduha

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec jun 2019. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec maj 2019. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec april 2019. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec mart 2019. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

 

Izveštaj o kvalitetu vazduha za 2018. godinu:
Izveštaj 1

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec decembar 2018. godine:
Izv

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec novembar 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec avgust 2018. godine:

Izveeštaj 1
Izveštaj 2
štaj 1

Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec jul 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec jun 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec maj 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec april 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec mart 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec februar 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec januar 2018. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Godišnji izveštaj o merenju kvaliteta vazduha u Sremskoj Mitrovici 2017

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec decembar 2017. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec novembar 2017. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec oktobar 2017. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec decembar 2018. godine:
Izveštaj 1