Zdravstvo

DOM ZDRAVLjA SREMSKA MITROVICA

Adresa: Stari šor 65

22000 Sremska Mitrovica

Telefon: 022/610 222

E mail: ustanova@dzsm.rs

www.dzsm.rs

 

OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA

Adresa: Stari šor 65

22000 Sremska Mitrovica

Telefon: +381 22 610 222

Faks +381 22 611 779

E mail adrese:

Informacije – pult  info@obsm.rs

Sekretarica direktora – office@obsm.rs

Služba nabavki – sluzbanabavki@obsm.rs

Tehnička služba –  ts@obsm.rs

Zaštitnik pacijentovih prava – zpp@obsm.rs

PR bolnice  Biljana Sremčić,  biljana.sremcic@gmail.com

Telefon: 069 610 296

www.obsm.rs

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE SREMSKA MITROVICA

Adresa: Stari šor 47

Telefon: +381 22 610 511

Faks: +381 22 639 509

www.zdravlje sm.org.rs