eZUP
Službena lica organa Grada Sremska Mitrovica ovlašćena:
da pribavljaju podatke iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, 
i da ustupaju i dostavljaju  podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti
 
Ispred Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vasilija Brocić
Naziv radnog mesta: Rukovodilac Službe za lična stanja  Grada Sremska Mitrovica
Imejl adresa: UPopstip@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 21 31, 064/889 45 06
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gospa Divljak
Naziv radnog mesta: Poslovi zamenika matičara I u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: UPmaticar@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 46 60
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Tamara Dinčić
Naziv radnog mesta: Poslovi matičara I u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 069/66 33 24
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milenko Maričić
Naziv radnog mesta: Poslovi ažuriranja biračkog spiska u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: UPbiracki@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2084
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Branka Kuveljić
Naziv radnog mesta: Administrativno tehnički poslovi biračkog spiska
Imejl adresa: UPbiracki1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2084, 064/4491 754
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Slavko Biščić
Naziv radnog mesta: Poslovi zamenika matičara II u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar2@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2097
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Verica Vasić
Naziv radnog mesta: Poslovi zamenika matičara III u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar3@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/0807990, 022/215 2100
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milica Vitasović
Naziv radnog mesta: Poslovi matičara I u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar4@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/802 5717, 022/215 2100
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Veljko Ilić
Naziv radnog mesta: Administrativno tehnički poslovi u Službi za održavanje i izgradnju infrastrukture
Imejl adresa: UPinfra@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 47 07
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Đonlić
Naziv radnog mesta: Poslovi Rukovodioca Službe za upravljanje ljudskim resursima
Imejl adresa: UPkadr1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/856 846 7
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mira Milošević
Naziv radnog mesta: Poslovi zamenika matičara III
Imejl adresa: UPmaticar5@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon:064/586 36 76

12. Ime i prezime ovlašćenog lica. Maja Kovačević
Naziv radnog mesta: Pravni poslovi u oblasti imovine i građevinskog zemljišta
Imejl adresa: maja.kovacevic@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 060/089 66 07

 
Ispred Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objakata:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mikica Ilić
Naziv radnog mesta: Poslovi iz imovinsko pravne oblasti u Službi za upravno pravne poslove
Imejl adresa: UPurbanizam2@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 063/708 21 80
 
2.Ime i prezime ovlašćenog lica: Branislav Petaković
Naziv radnog mesta: Poslovi vezani za zauzimanje javne površine i komunalni poslovi
Imejl adresa: UPurbanizam3@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 063/545 687
 
Ispred Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vukica Konjević
Naziv radnog mesta: Poslovi finansijske analize u Službi budžeta i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
Imejl adresa: UPbudzet@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/610 632
 
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirjana Roljić
Naziv radnog mesta: Poslovi utvrđivanja lokalnih komunalnih taksi u Službi naplate prihoda
Imejl adresa: UPLPA1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/ 610 632
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mara Blagojević
Naziv radnog mesta: Poslovi terenske kontrole poreski insoektor u Službi naplate prihoda
Imejl adresa: UPLPA2@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 46 62
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Anđelija Kuzminac
Naziv radnog mesta: Poslovi utvrđivanja poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u Službi naplate prihoda
Imejl adresa: UPLPA3@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/615 366
 
Ispred Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijela Međedović
Naziv radnog mesta: Normativno pravni poslovi
Imejl adresa: UPkultura@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 46 39
 
Ispred Gradske uprave za za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milka Vlajić
Naziv radnog mesta: Poslovi prosvetnog inspektora
Imejl adresa: UPobrazov1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 45 34
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirjana Vezirović
Naziv radnog mesta: Normativno pravni poslovi
Imejl adresa: UPkom@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 4658
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vera Dronić
Naziv radnog mesta: Administrativni poslovi
Imejl adresa: UPkom1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 064/889 45 54
 
Ispred Gradske uprave za za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vladimir Mirčeta
Naziv radnog mesta: Poslovi likvidature boračko invalidske zaštite
Imejl adresa: UPbor@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2103, 064/459 8687
 
2.Ime i prezime ovlašćenog lica: Jasna Poznanović
Naziv radnog mesta: Poslovi likvidature naknade porodiljama 
Imejl adresa: UPpor@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 066/414 245 “
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Katica Milovac
Naziv radnog mesta: Poslovi savetnika za zaštitu prava pacijenata i dečje zaštite
Imejl adresa: UPzdrav1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2102
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ana Ljahović
Naziv radnog mesta: Poslovi dečjeg dodatka
Imejl adresa: UPzdrav2@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2104
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Katica Beader
Naziv radnog mesta: Poslovi dečjeg dodatka
Imejl adresa: UPzdrav6@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2104
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Verica Denda
Naziv radnog mesta: Poslovi socijalne zaštite
Imejl adresa: UPzdrav3@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2081
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivan Cingeli
Naziv radnog mesta: Finansijsko materijalni poslovi socijalne zaštite i poslovi poverenika za izbeglice i migracije
Imejl adresa: UPzdrav5@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2081
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nenad Gajić
Naziv radnog mesta: Poslovi administrativnih radnika
Imejl adresa: UPzdrav4@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2097
 
Ispred Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Desanka Stupar
Naziv radnog mesta: Stručno analitički poslovi u oblasti poljoprivrede
Imejl adresa: UPpoljop@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/215 2128