Turizam

TURISTICKA ORGANIZACIJA GRADA                  

Telefon: 022/618 275

Adresa: Svetog Dimitrija 10

22000 Sremska Mitrovica  

E mail: turistorgsm@yahoo.com               

www.tosmomi.rs

 

VIZITORSKI CENTAR CARSKA PALATA     

telefon :+381 22 618 817
Adresa: Pivarska 2

22000 Sremska Mitrovica

E mail : office@carskapalata.rs

www.carskapalata.rs