Odluke

ODLUKAO UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI (U PRIMENI DO 31.12.2016.)

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI (U PRIMENI OD 01.01.2017. GODINE)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRIMENA 01.01. 31.12.2014.)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRIMENA OD 01.01.2015.)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRIMENA OD 01.01.2015.)

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (U PRIMENI OD 01.01.2013. DO 31.12.2016. GODINE)

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (U PRIMENI OD 01.01.2017)

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (PRIMENA 01.01. 31.12.2014.)

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (PRIMENA OD 01.01.2015. DO 31.12.2017.)

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (U PRIMENI OD 01.01.2018.)

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA 2016. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA 2018. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE (U PRIMENI OD 01.01.2014. GODINE)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU (U PRIMENI OD 01.01.2014. DO 31.12.2016. GODINE)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU (U PRIMENI OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU (U PRIMENI OD 01.01.2018. GODINE)

ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU