Oglasi

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava o prihvatanju uslova iz oglasa

Obrazac prijave za učešće

 

OGLAS ZA DAVANjE  U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA –BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za izdavanje uverenja

Prijava 

Izjava