Osnovne škole

BOSKO PALKOVLjEVIĆ PINKI

Zmaj Jovina br.27

telefon/faks: 022/639 207/ 022/621 671

e mail: smpinki@open.telekom.rs

web: www.osbppinki.edu.rs

Podrucna odeljenja: Grgurevci i Suljam

 

JOVAN POPOVIĆ

Petra Preradovića br. 5

 telefon/faks: 022/612 524/ 022/612 524

e mail: smosjpopovic@open.telekom.rs

web: www.jovanpopovicsm.edu.rs

Podrucna odeljenja: Besenovo i Veliki Radinci

 

JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ

Ratarska br.5

telefon/faks: 022/621 021/ 022/612 459

e mail: zmajsm@gmail.com

web: www.zmajsm.edu.rs

Podrucna odeljenja: Jarak i Sasinci

 

SVETI SAVA

Despota Brankovića br.14

telefon/faks: 022/625 011/ 022/625 011

e mail: svetisavasm@gmail.com

web: www.svetisavasm.edu.rs

Podrucna odeljenja: Divos, Calma i Stara Bingula

 

SLOBODAN BAJIĆ PAJA

Fruskogorska br. 66

telefon/faks: 022/630 571/ 022/630 571

e mail: slobodanbajicpaja@gmail.com

web: www.sbpaja sm.edu.rs

Podrucna odeljenja: Mandelos, Lezimir i Sisatovac

 

RADIVOJ POPOVIĆ

Fruskogorska br.73

telefon/faks: 022/639 212/ 022/630 367

e mail: skolarp@open.telekom.rs

 

MUZICKA SKOLA PETAR KRANCEVIĆ

Zitni trg br.28

telefon/faks: 022/617 749/ 022/639 061

e mail: krancevic022@open.telekom.rs

 

DOBROSAV RADOSAVLjEVIĆ NAROD

Macvanski kej br. 29, Macvanska Mitrovica

telefon/faks: 022/610 321/ 022/651 820

e mail: osdrnmm@hotmail.com

Podrucna odeljenja:

Salas Noćajski,Noćaj, Ravnje, Radenković, Zasavica1, Zasavica 2

 

TRIVA VITASOVIĆ LEBARNIK

1.Novembra br.221, Laćarak

telefon/faks: 022/670 112/ 022/670 585

e mail: sm.ostvl@open.telekom.rs

web: www.trivavitasoviclebarnik.edu.rs

 

JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ

Zeleznicka br.2, Martinci

telefon/faks: 022/210 08 11/ 022/210 08 11

e mail: sm.osmartinci@neobee.net

 

BRANKO RADICEVIĆ

Nikole Radojcića br.15, Kuzmin

telefon/faks: 022/665 001/ 022/664 411

e mail: sm.oskuzmin@neobee.net