Gradonačelnik

 Vladimir Sanader, gradonačelnik, rođen je u Sremskoj Mitrovici 25. decembra 1978. godine. U Sremskoj Mitrovici završio je osnovnu i srednju školu a Pravni fakultet u Novom Sadu. Radio je u GU za privredu i preduzetništvo, nakon čega je u avgustu 2008. preuzeo funkciju direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem – gas“ sve do marta 2015. kada je imenovan za v.d. direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica“. Kratak vremenski period bio je zamenik gradonačelnika, dok u septembru 2016. nije izabran za gradonačelnika Sremske Mitrovice.

Živi u Sremskoj Mitrovici, oženjen je i otac dvoje dece. Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Broj telefona: +381 22 610 556
E mail: gradonacelniksm@gmail.com