Gradska uprava za obrazovanje

Načelnica: Mirjana Pjevac

Svetog Dimitrtija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 19
Tel. 022/618 262
E mail guprava12@sremskamitrovica.org.rs

1) Vrši upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga grada, kao i poslove koji su povereni gradu u oblastima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;

2) Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik, iz oblasti za koje je zadužena;

3) Organizuje i učestvuje u izradi planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblastima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;

4) Prati stanje u oblastima za koje je zadužena i predlaže odgovarajuće mere;

5) Obezbeđuje realizaciju godišnjih programa i stara se o razvoju i unapređenju predškolskog obrazovanja;

6)Obezbeđuje sredstava za finansiranje materijalnih troškova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vrši nadzor nad korišćenjem tih sredstava;

7) Obavlja poslove koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata koje koriste ustanove u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Grada;

8) Obavlja poslove u vezi rada sa talentovanim učenicima i studentima (stipendiranje, prevoz studenata, organizovanje specijalizovane nastave, organizovanje stručnih usavršavanja, obezbeđivanje uslova za rad, prostorija, opreme i dr.);

9) Obrazuje interresornu komisiju za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i obavlja stručne poslove za interresornu komisiju.

10) Obavlja, kao poverene, poslove inspekcijskog nadzora u predškolkim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, u skladu sa zakonom.

11) Obavlja poslova finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu;

12) Obavlja poslove vezane za javne nabavke, koje se odnose na njen delokrug;

13) Izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

14) Vrši i druge upravne i stručne poslove po nalogu državnih organa, Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika

 

KONTAKT :

E MAIL : guprava12@sremskamitrovica.org.rs

Telefon022/618 264