Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Načelnik: Vladimir Nastović

Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 52
Tel. 022/215 2128
E mail: vladimir.nastovic@sremskamitrovica.org.rs   gu11@sremskamitrovica.org.rs

Organizuje i učestvuje u izradi planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede i obezbeđuje realizaciju godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

Prati stanje u oblasti poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta i prirodnih dobara i predlaže odgovarajuće mere