Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu

Načelnik: Saša Bugadžija

Adresa:  Kralja Petra I br. 6, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 5
Tel. 022/623 788 
E mail: gup13s@sremskamitrovica.org.rs