Obaveštenja

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA GRADA SREMSKA MITROVICA

NACRT STATUTA GRADA SREMSKA MITROVICA

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA CRF

OBAVEŠTENjE O POZIVU ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU NABAVKE RADOVA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

JAVNO DOSTAVLjANjE POZIVA ZA UVOĐENjE STRANAKA U POSED U POSTUPKU KOMASACIJE U KO RADENKOVIĆ

OGLAS ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENjE STAMBENIH JEDINICA (JEDAN STAN) ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

OGLAS O PRODAJI UPOTREBLjAVANIH PUTNIČKIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

ZAKLjUČAK SA VISINOM ZAKUPNINE ZEMLjIŠTA ZA 2017. GODINU ZA PPZ.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA INTERNO RASELjENIH LICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

 

 

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Važeći red vožnje u gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremske Mitrovice

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu za programe iz oblasti socijalne zaštite

Zapisnik sa III sednice Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu, udruženjima građana iz oblasti socijalne zaštite

 

JAVNO DOSTAVLjANjE POZIVA ZA UVOĐENjE STRANAKA U POSED U POSTUPKU KOMASACIJE U KO RADENKOVIĆ

OGLAS ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENjE STAMBENIH JEDINICA (JEDAN STAN) ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

OGLAS O PRODAJI UPOTREBLjAVANIH PUTNIČKIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

ZAKLjUČAK SA VISINOM ZAKUPNINE ZEMLjIŠTA ZA 2017. GODINU ZA PPZ.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA INTERNO RASELjENIH LICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu za programe iz oblasti socijalne zaštite

Zapisnik sa III sednice Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu, udruženjima građana iz oblasti socijalne zaštite