Životna sredina

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec novembar 2017. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2

Izveštaj o kvalitetu vazduha za mesec oktobar 2017. godine:
Izveštaj 1
Izveštaj 2