КАКО ДО КУЋЕ НА СЕЛУ

И ове године Министрство за бригу о селу расписало је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Захваљујући овој мери, у последње три године на територији Сремске Митровице кров над главом нашло је 46 породица.

Конкурс је отворен до 1. новембра текуће године.

За куповину сеоских кућа са окућницом могу да конкуришу пунолетни држављани Републике Србије млађи од 45 година: појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери. Такође потребно је да особе које се пријављују на конкурс имају пријављено боравиште најмање три године на територији Републике Србије, да не поседују непокретност, осим пољопривредног земљишта, као и да нису отуђили непокретност у претходних пет година.

Услови су и да особе немају неизмирених пореских обавеза према држави, као и да се против њих не води кривични поступак, а све наведене услове морају да испуне оба супружника (у случају да су подносиоци брачни партнери), односно ванбрачна партнера.

Максималан износ по подносиоцу захтева је 1,2 милиона динара. Кућа која је предмет захтева мора да буде условна за живот, да има прикључак струје и воде, да нема терета у катастру непокретности и да се налази у сеоској средини, што значи да куће у насељима Лаћарак и Мачванска Митровица не могу бити предмет куповине по овом конкурсу.

Подносилац пријаве не може бити у крвном сродству са продавцем непокретности.

Заинтересовани сами бирају кућу која испуњава основне услове за живот. Подаци о кући, купцу и продавцу се предају Агенцији за рурални развој, након чега комисија процењује вредност куће. Уколико су испуњени сви услови подноси се захтев Министарству за бригу о селу.

Пошто се провери да ли су испуњени услови конкурса, одобравају се средства и доноси се Решење министра. Процедура куповине куће се завршава код јавног бележника у локалној самоуправи на чијој територији се кућа налази.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ - КЛИКНИТЕ ОВДЕ