Инспекцијске службе и Комунална полиција

На основу чл. 6 Закона о комуналној полицији, Комунална полиција сарађује са грађанима у складу са законом и прописима а грађани Комуналној полицији могу подносити пријаве, притужбе, предлоге, петиције и сл. Грађани се Комуналној полицији по било којем горе наведеном основу могу обратити путем телефона 022/615-615, 066/615-1-615,  преко сајта града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs. или личним доласком у просторије Комуналне полиције, Трг Вojвoђaнских Бригaдa 4.

Контакт телефон: 066/615-1-615

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

O ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА    

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

ОБРАЗАЦ УПЛАТНИЦЕ (ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ЗАХТЕВ)

ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА

komunalnapolicija@sremskamitrovica.org.rs