Јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Сремска Митровица, бр. 404-162/2019-VII

Преглед јавне набавке на порталу ЈН

Јавни позив

Public call

Конкурсна документација