ЗАТВАРАЈУ СЕ ШАЛТЕРИ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА
Обавештавају се грађани Града Сремска Митровица да се због увођења ванредног стања а по наредби Команданта Градског штаба за ванредне ситуације шалтери Услужног центра органа Града  Сремска Митровица затварају.
Бројеви телефона путем којег се грађани могу информисати о начину остваривања својих права:
- пред органима Града Сремска Митровица 022/215-2113 (број телефона Услужног центра)
- пред надлежном матичарском службом 022/215-2100  (број телефона матичара)