ЈАВНИ ПOЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ БАВЕ ИЗНАЈМЉИВАЊЕМ САЛА ЗА ОРГАНИЗОВАНЕ СКУПОВЕ И ПРОСЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19

Јавни позив

Захтев

Решење о додели субвенција