Водич за еДоставу

Водич за електронску доставу решења, докумената и обавештења од стране јавне управе можете да погледате овде, а промотивни видео овде 

Трансформација државне управе у „сервис грађана“, започета усвајањем и применомЗакона о општем управном поступку, као темеља поступања јавне управе у Републици Србији, могућа је, између осталог, употребом нових технологија. Закон о електронској управи дефинисао је нове елементе кориснички оријентисане јавне управе.
Компликоване поступке могуће је додатно поједноставити и убрзати коришћењем информационих технологија. Уз комплетне, јасне и на интернету лако доступне услуге остварује се ефикасна електронска управа. Смањењем дужине трајања поступака и папирологије штеде се и време и људски ресурси и ствара се могућност да се ови ресурси ефикасније употребе. Због тога је важан сегмент у оптимизацији и стандардизацији електронских услуга увођење електронске доставе аката.