ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - УДРУЖЕЊА ЛОВАЦА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавни позив

Етички кодекс

Изјава 1

Изјава 2

Пријавни образац

Листа вредновања и рангирања