МИТРОВИЦА КРЕИРАЛА МОГУЋНОСТИ ЗА КРОЈЕЊЕ НОВОГ ЖИВОТА РОМА

У Градској кући уприличена је завршна конференција у оквиру пројекта  „Креирамо могућности за кројење новог живота“, који за циљ има пружање подршке зеленом запошљавању и самозапошљавању Рома и других рањивих група кроз примену одрживих иновативних модела социјалног предузетништва и циркуларне економије. 

Носилац пројекта је Град Сремска Митровица, док су пројектни партнери Регионална развојна агенција Срем, Центар за економско унапређење Рома, Кластер социјалног предузетништва Војводина и Унија послодаваца Војводине. Пројекат се имплементира кроз програм „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ – Иницијатива за инклузију 3.

На завршној конференцији промовисани су резултати, као и утисци корисника и рад пројектних партнера на промоцији и дисеминацији примера добре праксе у социјалном предузетништву.

По речима Петра Самарџића, заменика градоначелнице, када год се говори о овим темама увек се наилази на баријеру, односно проблем у виду слабе заинтересованости ових категорија становништва за обуку за рад и рад уопште. Међутим, код овог пројекта то није био случај, пројектни актери су успели да превазиђу и предупреде тај проблем.

Самарџић се захвалио донаторима (ГИЗ и СКГО) и честитао пројектним актерима, оценивши овај пројекат успешно реализованим, чему у прилог иду бројни успешно остварени резултати, а неки од главних се односе на кориснике обучене за писање бизнис плана, кориснике обучене за рад на машинама за селекцију, сортирање и даљу обраду рециклираног текстила, за рад на шиваћим машинама за израду предмета од рециклираног текстила, на запошљавање обучених корисника код одабраног послодавца претходно оснаженог за такву врсту пословања и на финансирање најбољих пословних идеја и оснаживање највреднијих корисника кроз опрему.