Породиље могу електронским путем предавати документацију на е - mail за остваривање права на накнаду зараде: porsm@sremskamitrovica.org.rs