Набавке на које се закон не примењује

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за набавку услуга

Позив за подношење понуде за набавку добара - Набавка огревног дрвета бр. 404-319/2022-X-2

Позив за подношење понуда за набавку добара набавка ампула за анализу психоактивних супстанци бр. 404-164/2022-VII-3

Позив за подношење понуда за набавку мобилијара за градску плажу бр. 404-12/2022-V-17

Позив за подношење понуда за набавку бетонских жардињера за градску плажу, бр. 404-12/2022-V-18

Позив за подношење понуда за набавку добара потрошни материјал за текуће одржавање зграде, бр. 404-12/2022-V-4

Позив за подношење понуда - Новине и часописи, бр. 404-12/2022-V-1

Позив за подношење понуда за набавку услуга – Годишња претплата за пакет прописа у електронској форми  број 404-28/2021-V-42 

Позив за подношење понуда за набавку добара  –  Потрошни материјал за текуће одржавање зграде број 404-28/2021-V-27  

Позив за подношење понуда - Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци број 404-112/2021-VII-2 

Позив за подношење понуда - Набавка и транспорт садног материјала број 404-28/2021-V-17

Позив за подношење понуда  -  Услуге израде табли са називима улица, број 404-28/2021-V-8 

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског намештаја, број: 404-28/2021-В-9

Позив за подношење понуда - Новине и часописи, бр. 404-28/2021-V-7

Позив за подношење понуда - Одржавање система јавног осветљења, бр 404-28/2021-V-4

Позив за подношење понуда - Потрошни материјал за текуће одржавање зграда, бр. 404-384/2020-V-27
- Конкурсна документација
- Образац понуде

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом - Услуге демонтаже и превоза, бр. 404-384/2020-V-14

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом - Пакет прописа у електронској форми, бр. 404-384/2020-V-13

Kонкурснa документацијa за  рушење дела старе ОШ "Јован Поповић" у С. Митровици, бр. 404-384/2020-V-2

Позив за подношење понуда за набавку украса - бр. 404-384/2020-V-1

Позив за подношење понуда за набавку техничке опреме - лаптоп рачунар, бр. 404-97/2020-IX

Позив за подношење понуда - Зеленило за Железничку улицу, бр. 404-19/2019-V-43

Позив за подношење понуда - Набавка поклона - Сувенири, бр. 404-93/2019-II-1

Позив за подношење понуда - Имплементација аутоматизованог пописа основних средстава бар-код технологијом, бр. 404-157/2019-VIII-3

Позив за подношење понуда - Дезинсекција зграде општине, бр. 404-19/2019-V-26

Позив за подношење понуда - Набавка за преузимање споредних производа животињског порекла, бр. 404-139-2/2019-XI

Позив за подношење понуда - Предштампа,израда коверата са повратницом,персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на I страни повратнице и коверте, бр. 404-157/2019-VIII-2

Позив за подношење понуда- Консултантске услуге, бр. 404-19/2019-V-19

Позив за подношење понуда - Услуге агенције за ангажовање лица, бр. 404-155/2019-VIII-1

Позив за подношење понуда- Услуге агенције за ангажовање лица, бр. 404-19/2019-V-15

Позив за подношење понуда - Остали материјал за одржавање хигијене, бр. 404-19/2019-V-4

Позив за подношење понуда - Хемијска средства за чишћење,бр. 404-19/2019-V-3