План детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра I и Стари Шор

План детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра I и Стари Шор